Messor:
Voor structurele groei

HOME | ONZE WERKWIJZE

Onze werkwijze

Onze klanten, net als wij, leven van het in de markt zetten van producten/diensten. Organisaties/bedrijven huren ons in, omdat ze commercieel succesvoller willen zijn, en daarbij onze know-how en slagkracht op dit gebied nodig zijn.

Persoonlijke kennismaking:
Voorafgaand aan een samenwerking vindt een persoonlijke kennismaking plaats. Daar hechten we veel waarde aan, en daar nemen we dus uitgebreid de tijd voor. Ook met de medewerker(s) van Messor die voor je aan het werk gaan, maak je, voorafgaand aan een opdracht, uitgebreid kennis. We vinden dat er een ‘klik’ moet zijn, maar ook gelijkgestemdheid over de zakelijke moraal in zijn algemeenheid, is voor ons belangrijk en dus bepalend voor gezamenlijk succes. Als we een samenwerking over en weer zien zitten, is de volgende stap een kick-off sessie, waarbij we inventariseren en analyseren. We noemen dat de bodemtest.

Bodemtest:

Onze klanten beantwoorden in een kick-off sessie vragen als:

-Hoe ziet de markt waarin je actief bent, er uit? Hoe bewerk je nu de markt, met welke propositie en met welke strategie, wat is de positie van je propositie en je bedrijf in de markt, wie zijn en wat doen je klanten, hoe ziet de concurrentie er uit, waarom doen ze zaken met je, welk probleem lost je propositie op. Ook vragen als; hoe ziet je interne organisatie er uit, je bedrijfsvoering, werk je met een CRM-systeem, etc. waarmee we de randvoorwaarden scherp krijgen, zijn voor ons belangrijk.

Feitelijk krijgen we hiermee een scherp beeld van de huidige situatie.

-Vervolgens willen we graag weten wat je commerciële plannen en je ambities zijn, en wat je ideeën zijn bij de inzet van Messor. Waar wil je heen, met welke propositie(s), wat zijn je ideeën aangaande hoe daar te komen, wat zijn je verwachtingen over de markten waarin je actief bent? Wat verwacht je van de inzet van Messor en welke diensten wens je af te nemen?

-Van de kick-off wordt een statusoverzicht gemaakt, en dit wordt besproken. We geven aan hoe wij naar de huidige situatie kijken, en geven denkrichtingen aan hoe wij de handschoen op zouden kunnen pakken. Op basis van deze terugkoppeling besluit je of je vertrouwen hebt in onze kijk op je situatie en denklijnen over hoe van “ist” naar “soll” te komen. Naar aanleiding van onze terugkoppeling besluit je of de volgende fase in zal gaan: Het zaaien.

Zaaien:

-We analyseren de klantvraag op detailniveau; indien gewenst nemen we met een bestaande klant contact op voor een interview;

-We focussen op de customer journey, beschrijven deze, en zoeken naar de punten in de journey waar we verbeteringen door kunnen voeren;

-We houden de propositie tegen het licht en doen voorstellen om de propositie te versterken cq (bij een sterke propositie) hoe de communicatie met de markt te optimaliseren.

Al deze punten nemen we mee in een plan van aanpak, waarbij we met een door ons aangepaste versie van het BMC model van Osterwalder werken. In dit model zijn 9 elementen opgenomen die samen een businessmodel vormen. Wij gebruiken deze elementen om de benodigde activiteiten en instrumenten voor de gevraagde verkoopondersteuning te benoemen.

Bestuiven:

Toelichting op bovenstaande afbeelding:

Klanten:

De klantgroepen die door je worden bediend en de klantgroepen die betrokken worden in de opdracht aan Messor. (B.v. je werkt voor klantgroepen A en B in branches X en Y. De opdracht aan Messor spitst zich toe op klantgroep B binnen branche Y, maar zal ook experimenteren binnen branche Z door daar ook prospects met een propositie te benaderen).

Waarde:

De omschrijving van de propositie en de positionering van het product/de dienst waarmee de medewerkers van Messor aan de slag gaan.

Klantrelaties:

Afbakening van de wijze waarop contact wordt onderhouden met de klantgroepen en via welke media. Hoe wordt de dienstverlening uitgevoerd?(B.v. de rolverdeling tussen je eigen verkoopafdeling en de inzet van Messor, bij trainingen of telefonische acquisitie.)

Kanalen:

De wijze waarop klanten/prospects op de hoogte worden gebracht van je aanbod; via een belactie, via een (gecombineerde) training, online werving etc.

Resultaten:

De opbrengsten van het werk van Messor. Van concrete business (leads, afspraken, opdrachten, omzet) tot bestandsverrijking, van kennisverrijking tot verbetering van de motivatie van individuele medewerkers en/of (verkoop)teams, van bijsturing van de focus het verkoopapparaat tot de verbetering van je naamsbekendheid etc.

Hulpbronnen:

Middelen benodigd om de waardepropositie onder de aandacht te brengen bij je klanten/prospects: adressenselecties, bellijsten, CRM, agendabeheer, beschikbaarstelling E-mail adres, rapportageformats, infomails, etc.)

Activiteiten:

De activiteiten die nodig zijn om de waardepropositie te creëren. Waar huur je Messor, op operationeel niveau, exact voor in. En wat wordt er exact van je medewerkers verwacht die een rol hebben/betrokken zijn bij de samenwerking met Messor.

Partners:

De uitwerking van de samenwerking op de verschillende niveaus, van operationeel tot strategisch. Van de werkafspraken tussen je accountmanager en de medewerker van Messor die afspraken voor de accountmanager genereert, tot eens per kwartaal een strategisch overleg over de voortgang van de acties en de samenwerking.

Kosten:

Een heldere inzage in de investeringen die nodig zijn om het PvA ten uitvoer te brengen.

Oogsten:

De resultaten worden doorlopend gerapporteerd, geëvalueerd en geanalyseerd. Middels de PDCA methode worden verbeteringen doorgevoerd. Aan de hand van de resultaten worden vervolg-acties en campagnes voorgesteld ter consolidatie en verbetering van de nieuw verkregen positie.
Ongeveer 85% van onze klanten plaatst een herhaal-opdracht. Onze klanttevredenheid is hoog. Waarom? Voor ons ligt de lat altijd hoog. Hoger dan waar de lat ligt voor het eigen commerciële apparaat van de klant. Omdat naar out-of pocket kosten kritischer wordt gekeken dan naar de post salarissen. MAKE EVERY HOUR COUNT, schrijven we daarom met hoofdletters. Met onze medewerkers balanceren we doorlopend tussen ‘de flow’ waarin je moet zitten om succesvol te zijn, en de sleur van het te lang hetzelfde doen. Iedere medewerker werkt daarom simultaan aan meerdere opdrachten, om kruisbestuiving te bewerkstelligen en om fris te blijven werken aan de opdrachten die onze klanten bij ons neerleggen.

Onze diensten

Sales & Marketing

Vanuit hier kunnen wij je verder adviseren en ondersteunen om het maximale uit de verkoop te halen. Dit kan op onderdeel; klantvraaganalyse, doelgroepbepaling,

LEES MEER

Werving & Selectie

Zoek je een nieuwe verkoop collega voor een vaste of tijdelijke positie binnen je bedrijf? Wij helpen je graag met de werving en selectie van de juiste collega

LEES MEER

Training & Coaching

Wil je de kwaliteit van je klantcontact verbeteren met als doel meer commercieel rendement? Wij trainen binnen- en buitendienst medewerkers door middel van actuele praktijkvoorbeelden ondersteund met theoretische onderbouwing.

LEES MEER